Associació Amics de l´Òpera de Sabadell Associació Amics de l´Òpera de Sabadell
Associació Amics de l´Òpera de Sabadell
Òpera a Catalunya


Associació Amics de l´Òpera de Sabadell - L´Escola - Concurs
Més informació:

· L´Escola
· Professors
· Curs


Plaça Sant Roc, 22 2on 1a
08201 Sabadell
Barcelona . Espanya
Tel. 93-725 67 34
Tel. 93-726 46 17
Fax. 93-727 53 21
EMail: aaos@aaos.info

BASES CONCURS MIRNA LACAMBRA
26/06/2019 - 28/06/2019 (Teatre Principal / Carrer Sant Pau, 6 (Sabadell))

Primer pas cap a la professionalització

En el seu inici, l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS) va crear el Concurs Eugenio Marco transformant-lo posteriorment en el Concurs Mirna Lacambra per l’accés als cursos de l’Escola d’Òpera de Sabadell creada el 1996, complint així amb la seva filosofia de recolzar i promocionar als nostres joves cantants.

També atorga premis especials en els concursos Tenor Viñas i Germans Pla, de la ciutat de Balaguer.

És un fet constant la contractació de joves valors a les temporades del cicle Òpera a Catalunya que organitza l’AAOS.

Més endavant va crear l’Associació per a la Formació de Joves Cantants d’Òpera, com entitat encarregada de la gestió de l’Escola i tot el que d’ella en depèn: curs i concurs d’accés. Ara, però, hi ha una novetat important: aquesta associació va quedar dissolta i passa a gestionar l’Escola la Fundació Mirna Lacambra–Xavier Gondolbeu. Aquests seran els tercers concurs i curs sota la seva gestió.

Amb aquest XXIII Curs, dedicat al muntatge de l’òpera La Cenerentola de Gioachino Rossini, pretenem preparar de forma exhaustiva als alumnes en tot aquell que requereix una bona representació operística: tècniques d’interpretació escènica i musical, expressió corporal, estil, dicció, etc. Tot ell amb l’objectiu final de representar les òperes davant el públic. D’aquesta manera, els alumnes sel.leccionats en el Concurs actuaran al Teatre La Faràndula de Sabadell, previs assaigs amb orquestra, en la mateixa producció de La Cenerentola que transcorrerà en paral·lel per el cicle Òpera a Catalunya, a càrrec dels artistes professionals.

A tot aquell que comença en aquest apassionant món de l’òpera se le demana experiència, cosa bastant difícil d’adquirir al nostre país. Doncs bé, això és el que oferim: experiència, treballada amb tota la dedicació i la serietat que sempre ens ha caracteritzat. El primer contacte amb l’escenari, l’orquestra, l’escenografia i el vestuari davant del públic és inoblidable per un cantant. Amb la nostra Escola d’Òpera pretenem que els futurs professionals de l’òpera en aquest país recordin sempre aquest primer cop, aquest primer pas cap a la professionalització.

 

Fundació Mirna Lacambra–Xavier Gondolbeu

Aquesta fundació fou creada en desembre de 2013, i posteriorment inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per voluntat dels seus fundadors, el matrimoni format por Mirna Lacambra i Xavier Gondolbeu que, després d’estar al front de l’AAOS de manera infatigable durant 31 anys, van sentir que s’havia de donar un pas al front amb la fi d’assegurar la continuació del projecte de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, preservant el seu llegat i amb una clara visió de futur.

Aquest és el principal objectiu de la Fundació, però també en te d’altres. Un molt important és la projecció de l’Escola d’Òpera de Sabadell.

Així doncs, us donem la benvinguda a les activitats de la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, que seguirà infatigable amb el seu treball de foment i dinamització de l’espectacle operístic, sempre tenint com a principals beneficiaris els joves talents del nostre país.

 

 

 

Calendari del Concurs

Diumenge dia 23 de juny de 2019 tancament de la inscripció a les 24:00 h.

El Concurs es desenvoluparà durant els dies 26, 27 i 28 de juny de 2019. Els assaigs i les proves del concurs s'efectuaran en el Teatre Principal de Sabadell (C/ Sant Pau, 6). Els asssaigs seran als matins i les proves del concurs a la tarda a partir de les 16:00 h.

Dimecres 26 de juny de 2019

Prova selectiva

Dijous 27 de juny de 2019

Prova selectiva

Divendres 28 de juny de 2019

Prova final

Jurat

El Jurat del Concurs estarà format pels següents membres:

. Mirna Lacambra, cantant i Presidenta de l’AAOS.

. Daniel Gil de Tejada, director d’orquestra.

. Enric Serra, cantant i prof. del Conservatori del Liceu.

. Eduard Giménez, cantant i prof. del Conservatori del Liceu.

. Francesca Roig, professora de cant.

. Pau Monterde, director d’escena i prof. de l’Institut del Teatre.

. Miquel Gorriz, actor, director d’escena i professor d'interpretació.

 

BASES

1. Podran participar en aquest Concurs tots els cantants de nacionalitat espanyola o estrangers residents a Espanya, que tinguin la carrera de cant acabada en un Conservatori Oficial o equivalent amb professor particular.

2. S’estableix com a màxima l’edat de 33 anys.

3. Queden exclosos de la participació en aquest Concurs els cantants que hagin debutat en escena com a professionals interpretant papers protagonistes.

No estan exclosos els cantants que hagin participat com alumnes dels anteriors cursos de l’Escola d'Òpera de Sabadell, a menys que es trobin en la situació descrita en el paràgraf anterior.

 

Repertori del concurs

4. Els concursants hauran de presentar:

A) Prova selectiva: una ària de G. Rossini triada per ells (no pertanyent a l’òpera La Cenerentola), més una altra ària o fragment de l’òpera del concurs que lliurement decideixi el jurat, interpretades de memòria i en l’idioma original.

B) Prova final: Repertori obligatori: LA CENERENTOLA.

ANGELINA (Cenerentola), Mezzosoprano:

Una volta c’era un re.

Cenerentola vien qua (Quartet Clorinda, Tisbe, Cenerentola, Alidoro).

Un soave non so che (Duo amb Don Ramiro).

Nacqui all’affanno e al pianto (Ària).

 

DON RAMIRO, Tenor:

Un soave non so che (Duo amb Cenerentola).

Si, ritrovarla io giuro (Ària).

Zitto, zitto: piano, piano (Duo amb Dandini) seguit de Principino dove siete? (Quartet Don Ramiro, Dandini, Clorinda, Tisbe).

 

DANDINI, Baríton:

Come un’ape ne’giorni d’aprile (Ària).

Zitto, zitto: piano, piano (Duo amb Don Ramiro) seguit de Principino dove siete? (Quartet Don Ramiro, Dandini, Clorinda, Tisbe).

Un segreto d’importanza (Duo amb Don Magnifico).

 

DON MAGNIFICO, Baix buffo:

Miei rampolli, miei rampolli femminini (Ària).

Sia qualunque delle figlie (Ària).

Un segreto d’importanza (Duo amb Dandini).

 

CLORINDA, Soprano:

No, no, no, no.

Cenerentola vien qua (Quartet Clorinda, Tisbe, Cenerentola, Alidoro).

Sventurata mi credea (Ària).

Principino dove siete? (Quartet Don Ramiro, Dandini, Clorinda, Tisbe).

 

TISBE, Mezzosoprano:

Sì, sì, sì, sì.

Cenerentola vien qua (Quartet Clorinda, Tisbe, Cenerentola, Alidoro).

Principino dove siete? (Quartet Don Ramiro, Dandini, Clorinda, Tisbe).

 

ALIDORO, Baix:

Vasto teatro è il mondo (Ària).

Cenerentola vien qua (Quartet Clorinda, Tisbe, Cenerentola, Alidoro). Segueix Alidoro amb Nel cervello una fucina.

 

Partitura edició: RICORDI. Milano

 

NOTA IMPORTANT:

En el cas de que no es presentin aspirants a tots els papers o el Jurat cregui que els que s’han presentat no son idonis, aquest podrà oferir-los als concursants que no hagin pogut accedir al personatge principal per el qual s’hagin presentat. Tindran els mateixos drets i obligacions per a seguir el curs de professionalització que els guanyadors dels personatges principals.

 

                                                                      Inscripció

5. Els candidats hauran que remetre a la Secretaria del Concurs, situada en el domicili de l’Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Plaça Sant Roc, 22, 2-1, 08201 Sabadell, la següent documentació:

a) La sol·licitud d’inscripció totalment complimentada.

b) Fotocopia del DNI (espanyols) o document que acrediti la residència en Espanya (estrangers).

c) Una fotografia recent mida carnet.

d) Certificat dels estudis musicals realitzats i acabats, expedit per un Conservatori Oficial, escola privada o professor particular.

e) Currículum acadèmic-artístic.

Igualment, hauran d’abonar els drets d’inscripció de 60 euros mitjançant ingrés en el compte corrent de la Fundació Mirna Lacambra – Xavier Gondolbeu.

 

Número de compte del Banco Sabadell

IBAN/BIC: ES22-0081-0900-8700-0376-2581

 

Nota: el resguard de l’ingrés en compte s’adjuntarà a la documentació abans mencionada.

6. L’inscripció pot anticipar-se per e-mail a la següent adreça:

fundacio.mlxg@gmail.com

7. Els candidats que participin sense pianista acompanyant, hauran d‘entregar el dia de l’assaig al pianista titular del concurs la partitura de piano corresponent a la peça de repertori lliure que tinguin que interpretar a la prova sel.lectiva (obligatori).

8. Des de la publicació d’aquesta convocatòria s’estableix un termini d’inscripció que quedarà tancat a les 24 hores del dia 23 de juny de 2019 (considerant la data del mata-segells postal), durant el qual els participants tindran que remetre a la Secretaria del Concurs tota la documentació especificada a la base núm. 5, així com els drets d’inscripció abans mencionats. A partir d’aquesta data no s’admetrà, sota cap concepte, cap modificació de l’ària de lliure elecció que s’hagués indicat en el document d’inscripció.

9. L’ordre d’intervenció a les proves, com també la distribució dels torns d’assaig, serà establert per l’entitat organitzadora i es comunicarà via e-mail i WhatsApp als concursants el dia 25 de juny de 2019.

10. Els assaigs i les proves del concurs s’efectuaran en el Teatre Principal de Sabadell (C/ Sant Pau, 6). Els assaigs seran els matins i les proves  a la tarda a partir de las 16:00 h.

Els concursants que ho desitgin podran participar acompanyats per un pianista propi, al seu càrrec. En aquest cas tindran que especificar-ho a la sol·licitud d’inscripció.

11. El Concurs constarà d’una prova selectiva que serà pública i tindrà lloc al Teatre Principal de Sabadell els dies 26 i 27 de juny i el 28 de juny es realitzarà la prova final.

12. Després de cadascuna de les proves i prèvia deliberació del Jurat, el Secretari d’aquesta donarà a conèixer el veredicte i es comunicarà cada cop l’horari de la següent prova i assaig.

13. Prova final: els concursants que accedeixin hauran d'interpretar, a petició del Jurat i tants cops com aquest ho sol·liciti, diversos fragments individuals o de conjunt dels especificats en la relació de repertori obligatori.

14. En cas de quedar desert algun o alguns dels personatges i, en conseqüència, alguna de les places per el XXIII Curs de Professionalització de l’Escola d'Òpera de Sabadell, l’organització podrà arbitrar unes noves proves per a sel.leccionar el mencionat personatge o personatges en la forma que lliurement determini.

 

Premis

15. Els premis que s’estableixen per a aquest Concurs consisteixen en el dret de participar en el XXIII Curs de Professionalització de l’Escola d'Òpera de Sabadell, de manera totalment gratuïta.

16. El mencionat Curs, consistirà en la preparació exhaustiva de cadascun dels personatges a càrrec de prestigiosos professors.

 

Obligacions dels sel.leccionats

17. Els alumnes del Curs hauran d'assistir als assaigs de la mateixa òpera que portarà a terme el repartiment professional per a les representacions del cicle Òpera a Catalunya.

18. Per un altre lloc, els alumnes sel.leccionats assumeixen les següents obligacions:

. Assistir a totes i cadascuna de les classes i activitats que constitueixen el programa del Curs, excepte per causa justificada per escrit.

. Participar a les activitats complementàries que es puguin organitzar.

. Integrar-se en l’esperit de l’Escola d'Òpera, estudiant en profunditat l’autor, l’òpera i el personatge assignat.

. Igualment, ser alumne d’aquest Curso implica l’obligació de participar, sense remuneració, a la representació pública de final de curs de l’òpera La Cenerentola el 24 d’octubre de 2019. Aquesta funció està dedicada als estudiants d’institut, conservatoris i escoles de música i escoles d’adults de Sabadell i comarca, que assisteixin de manera gratuïta. Els alumnes de l’Escola tindran el número d’invitacions que precisin. També estan convidats crítics d’òpera i agents artístics.

NOTA IMPORTANT:

Organitzarem una segona representació de La Cenerentola el dissabte dia 26 d’octubre, amb els mateixos alumnes de l’Escola, els quals rebran una remuneració per la seva actuació.

 

Varis

19. Les despeses ocasionades per el desplaçament necessari per a participar en el Concurs seran a càrrec de cada concursant.

20. La Secretaria del Concurs disposarà d’informació sobre places d’allotjament a Sabadell i rodalies.

21. La inscripció del candidat al Concurs pressuposa, per la seva parte, l’acceptació de les bases, així com les decisions del Jurat, que seran inapel·lables.

22. L’organització es reserva el dret, en cas de controvèrsia, d’interpretar aquestes bases segons el seu bon criteri.

23. Les decisions del Jurat son inapel·lables. Aquest actuarà d’acord amb les normes del seu propi reglament.

24. Durant el Curs, l’organització facilitarà allotjament gratuït als alumnes a Sabadell.

 

Calendari del Curs

Dilluns 2 de setembre de 2019.

Inici del XXIII Curs de Professionalització, que es desenvoluparà durant els mesos de setembre i octubre de 2019, finalitzant el Curs amb la representació de l’òpera La Cenerentola de G. Rossini en el Teatre La Faràndula de Sabadell, el dijous dia 24 d’octubre de 2019.

Les classes del Curs s’impartiran de dilluns a divendres matins i tardes. Les dues últimes setmanes també es donaran classes-assaigs, excepcionalment, els dissabtes i diumenges. Hi haurà assaigs amb orquestra i un assaig general dos dies abans de la función amb tots els elements de la representació, decorats, vestuari, maquillatge, etc.

 

Matèries impartides en el Curs

. Interpretació musical.

. Estil rossinià.

. Dicció i fraseig.

. Emissió vocal.

. Perfeccionament de l’idioma.

. Interpretació escènica.

. Expressió corporal.

. Entorn històric.

 

Professors del Curs

. Roger Alier, professor d’Història de la Música de la Universitat de Barcelona i crític d’òpera a la premsa escrita.

. Daniel Gil de Tejada, director d’orquestra.

. Francesca Roig, professora de cant.

. Pau Monterde, director teatral, professor de l’Institut del Teatre de Barcelona.

. Miquel Gorriz, actor, director d’escena i professor d’interpretació.

. Jordi Vilà, director d’escena i professor d’interpretació.

. Roberta Alibrandi, professora d’italià.

. Marta Pujol, pianista i assistent musical.

. Andrea Álvarez, pianista i assistent musical.

. Anna Crexells, pianista i assistent musical.

. Viviana Salisi, pianista i assistent musical.

 

Direcció del Curs:

Mirna Lacambra

Adjunt: FITXA INSCRIPCIÓ CONCURS ´MIRNA LACAMBRA´ 2019


<< Tornar

Calendari

Anterior FEBRER 2020
Següent

DL DM DC DJ DV DS DG
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dia amb activitat Dia amb activitat
Dia actual Dia actual

Obres

La traviata

LA TRAVIATA
Giuseppe Verdi
19/02/2020


Macbeth

MACBETH
Giuseppe Verdi
29/04/2020


Patrocinadors
Generalitat de Catalunya Ajuntament de Sabadell Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España Amb el suport de:
Col·laboradors
TV3 CatMúsica CatMúsica Hotel Urpi CatMúsica CatMúsica CatMúsica Quintana Advocats
Associació Amics de l´Òpera de Sabadell Associació d´Amics de l´Òpera de Sabadell
Plaça Sant Roc, 22 2on 1a . 08201 Sabadell . Barcelona . Espanya . T. 93-725 67 34 i 93-726 46 17 . F. 93-727 53 21 . E. aaos@aaos.info
© Copyright 2004 . Normes d´ús . Política de privacitat . Nota Legal . Política de cookies . Mapa Web . Nif. G58192709 . Produït per Anunzia
L´Associació . El Cor . L´Escola . Obres . Representacions . Multimèdia . Notícies . Tarifes . Fes-te Soci . Contacte
Òpera XXI