Associació Amics de l´Òpera de Sabadell Associació Amics de l´Òpera de Sabadell
Associació Amics de l´Òpera de Sabadell
Òpera a Catalunya


Associació Amics de l´Òpera de Sabadell - L´Escola - Concurs
Més informació:

· L´Escola
· Professors
· Curs


Plaça Sant Roc, 22 2on 1a
08201 Sabadell
Barcelona . Espanya
Tel. 93-725 67 34
Tel. 93-726 46 17
Fax. 93-727 53 21
EMail: aaos@aaos.info

BASES XXVII CONCURS MIRNA LACAMBRA
05/07/2023 - 07/07/2023 (Teatre Principal / Carrer Sant Pau, 6 (Sabadell))

Primer pas cap a la professionalització

En el seu inici, l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell (AAOS) va crear el Concurs Eugenio Marco, transformant-lo posteriorment en el Concurs Mirna Lacambra per a l'accés als cursos de l'Escola d'Òpera de Sabadell, creada el 1996, complint així amb la seva filosofia de recolzar i promocionar els nostres joves cantants. L'entitat també atorga premis especials en els concursos Tenor Viñas, Germans Pla, Camerata Sant Cugat i Josep Palet.

Igualment, és un fet constant la contractació de joves valors en les temporades del Cicle Òpera a Catalunya, que organitza actualment la Fundació Òpera a Catalunya (l'AAOS n'és un dels fundadors).

Amb aquest XXVII curs (la vuitena edició gestionada per la Fundació Mirna Lacambra - Xavier Gondolbeu), dedicat al muntatge de l'òpera Roméo et Juliette de Charles Gounod, pretenem preparar de forma exhaustiva els alumnes en tot allò que requereix una bona representació operística: tècniques d'interpretació escènica i musical, expressió corporal, estil, dicció, etc. Tot plegat amb l'objectiu final de representar l'òpera davant el públic. D'aquesta manera, els alumnes seleccionats en el Concurs actuaran en el Teatre La Faràndula de Sabadell, previs assaigs amb orquestra, en la mateixa producció de Roméo et Juliette que transcorrerà en paral·lel pel Cicle Òpera a Catalunya a càrrec dels artistes professionals.

A tot aquell que comença en aquest apassionant món de l'òpera se li demana experiència, cosa bastant difícil d'adquirir en el nostre país. Doncs bé, això és el que oferim: experiència, treballada amb tota la dedicació i seriositat que sempre ens han caracteritzat. El primer contacte amb l'escenari, l'orquestra, l'escenografia i el vestuari davant el públic és inoblidable per a un cantant. Amb la nostra Escola d'Òpera de Sabadellpretenem que els futurs professionals de l'òpera d'aquest país recordin sempre aquesta primera vegada, aquest primer pas cap a la professionalització.

 

Fundació Mirna LacambraXavier Gondolbeu

Aquesta fundació fou creada el desembre de 2013, iposteriorment inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per voluntat dels seus fundadors, el matrimoni format per Mirna Lacambra i Xavier Gondolbeu que, després destar al front de lAAOS de manera infatigable durant 31 anys, van sentir que s’havia de donar un pas al front amb la fi dassegurar la continuació del projecte de lAssociació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, preservantel seu llegatiamb una clara visió de futur.

Aquest és el principal objectiu de la Fundació, però també en té d’altres. Un dels més importants és la projecció de l’Escola d’Òpera de Sabadell. Així doncs, us donem la benvinguda a les activitats de la Fundació Mirna Lacambra-XavierGondolbeu, que seguirà infatigable amb el seu treball de foment i dinamització delespectacle operístic, sempre tenint com a principals beneficiaris els joves talents del nostre país.

Calendari del Concurs

Diumenge dia 2 de juliol de 2023tancament de la inscripció a les 24:00 h.

El Concurs es desenvoluparà durant els dies5,6 i 7de juliol de 2023. Els assaigs i les proves pel concurs s’efectuaran al Teatre Principal de Sabadell (C/Sant Pau, 6). Els assaigs seran als matins i les proves del concurs a la tarda a partir de las 16:00 h.

Dimecres5 de juliol de 2023

Prova selectiva

Dijous6 de juliol de 2023

Prova selectiva

Divendres7 de juliol de 2023

Prova final

 

Pianista del Concurs: Marta Pujol

 

Jurat

El Jurat del Concurs estarà format pels següents membres:

Mirna Lacambra, cantant, Presidenta de l’AAOS i Directora Artística d’Òpera a Catalunya.

Daniel Gil de Tejada, director d’orquestra.

Eduard Giménez, cantant i professor del Conservatori del Liceu.

Dalmau González, cantant.

Francesca Roig, professora de cant.

Pau Monterde, director teatral i professor delInstitut del Teatre.

Miquel Gorriz, actor, director teatrali professor dinterpretació.

Jordi Torrents, secretari del Jurat.

 

BASES

1. Podran participar en aquest Concurs tots els cantants de nacionalitat espanyola o estrangers residents a Espanya, que tinguin la carrera de cant acabada en un Conservatori Oficial o equivalent amb professor particular.

2. Sestableix com a màxima ledat de 33 anys.

3. Queden exclosos de la participació en aquest Concurs els cantants que hagin debutat en escena com a professionals interpretant papers protagonistes.

No estan exclososels cantants que hagin participat com alumnes dels anteriors cursos de lEscola d'Òpera de Sabadell, a menys que estrobin en la situació descrita en el paràgraf anterior.

 

Repertori del concurs

4.Els concursants hauran de presentar:

A) Prova selectiva: una ària de Charles Gounod triada per ells (no pertanyent a l'òpera Roméo et Juliette), més una altra ària o fragment de l'òpera del concurs que lliurement decideixi el jurat, interpretades de memòria i en l'idioma original.

 

B) Prova final: Repertori obligatori: ROMÉO ET JULIETTE.

Roméo, Tenor.

Acte II. Cavatine: L’amour! L’amouroui, son ardeur a troublétout mon être! (pàg. 81 a 86).

Acte IV. Dúo: Va! Je t’aipardonnéNuitd’hyménée! (pàg. 179 a 197).

 

Juliette, Soprano.

Acte I Ariette: Je veuxvivredanslerêve(pàg. 49 a 56).

Acte IV Dúo: Va! Je t’aipardonnéNuitd’hyménée! (pàg. 179 a 197).

Quartet (pàg. 204-205).

Ària: Dieu! Quelfrissoncourtdans mes veines? (pàg. 213 a 223).

 

Capulet, Baix-baríton.

Acte I Ària: Allons! Jeunes gens! Allons! Belles dames!... (pàg. 26 a 30).

Acte IV: Que l’hymnenuptial(pàg. 200 a 205).

 

Frère Laurent, Baix.

Acte III: Dieu, qui fis l’homme à ton image! (pàg. 125).

Acte IV Quartet (pàg. 204-205).

Ària: Buvezdonc ce breuvage(pàg. 208 a 212).

 

Mercutio, Baríton.

Acte I Ballade la reineMab: Mab, la reine des mensonges(pàg. 36 a 42).

 

Tybalt, Tenor.

Acte III Quadre 2n: Vousavez la parole prompte, monsieur! (pàg. 147 a 150).

 

Stéphano, Soprano.

Acte III Chanson: Depuishier je cherche en vain mon maître (pàg. 133 a 139).

Qui diable à notreporte(pàg. 140 a 144).

 

Gertrude, Mezzosoprano.

Acte II: De qui aprlezvousdonc? (pàg. 96, 97, 98 i 100).

Acte IV Quartet (pàg. 204-205).

 

Gregorio, Baríton.

Acte II Quadre 1er: D’un page des Montaigus! (pàg. 96 a 98).

Acte III: Qui diable à notreporte(pàg. 140 a 144).

 

Le Duc, Baix.

Acte III: Eh quoi? Toujours du sang!... (pàg. 169 a 171).

Tu quitteras la villedès ce soir(pàg. 177).

 

La partitura de cant i piano de Roméo et Juliettetriada per treballar el Curs de lEscola d’Òpera de Sabadell serà la de leditorial EDITIONS CHOUDENS PARIS.

 

NOTA IMPORTANT:

En el cas de que no es presentin aspirants a tots els personatges o el Jurat cregui que els que shan presentat no son idonis,aquest podrà oferir-los als concursants que no hagin pogut accedir al personatge principal per el qual s’hagin presentat. Tindran els mateixos dretsi obligacions pera seguir el curs de professionalització que els guanyadors dels personatges principals.

 

Inscripció

5.Els candidats haurande remetre a la Secretaria del Concurs, situada en el domicili de l’Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Plaça Sant Roc, 22, 2-1, 08201 Sabadell, la següent documentació:

a) La sol·licitud dinscripció totalment complimentada.

b)Fotocopia del DNI (espanyols) o document que acrediti la residència a Espanya (estrangers).

c) Una fotografia recent mida carnet.

d)Certificat dels estudis musicals realitzats i acabats, expedit per un Conservatori Oficial, escola privada o professor particular.

e) Currículum acadèmic-artístic.

 

Igualment, haurand’abonar els drets dinscripció de 60 euros mitjançantingrés en elcompte corrent de la Fundació Mirna Lacambra–Xavier Gondolbeu.

Número de compte del Banc Sabadell

IBAN/BIC: ES22-0081-0900-8700-0376-2581

 

Nota: el resguard delingrés en compte sadjuntarà a la documentació abans mencionada.

 

6. La inscripció potfer-se també per e-mail a la següent adreça: fundacio.mlxg@escolaopera.info

7.Els candidats que participin sense pianista acompanyant, hauran d‘entregar el dia del’assaig al pianista titular del concurs la partitura ben lligada de cant i pianocorresponent a la pa de repertori lliure que hagin d’interpretar a la prova selectiva(obligatori).

8. Desde la publicació d’aquesta convocatòria sestableix un termini dinscripció que quedaràtancat a les 24 hores del dia 2 de juliol de 2023 (considerant la data del mata-segells postal), durant el qual els participants hauran de remetre a la Secretaria del Concurs tota la documentació especificada a la base núm. 5, així com els drets dinscripció abans mencionats. A partir d’aquesta data no s’admetrà, sota cap concepte, cap modificació del’ària de lliureelecció que s’hagués indicat en el document dinscripció.

9.L’ordre dintervenció a les proves, com també la distribució dels torns d’assaig, serà establert per lentitat organitzadora ies comunicaràvia e-mail oWhatsApp als concursants el dia 3 de juliol de 2023.

10.Els assaigsi les proves pel concurs sefectuaranal Teatre Principal de Sabadell (C/Sant Pau, 6). Els assaigs seran als matinsi les proves a la tarda a partir de les 16:00 h.

Els concursants que ho desitgin podran participar acompanyats per un pianista propi, al seu càrrec. En aquest cas hauran d’especificar-hoa la sol·licituddinscripció.

11. El Concurs constarà duna prova selectiva que serà pública i tindrà llocal Teatre Principal de Sabadell els dies 5 i 6 de juliol de 2023i el 7 de juliol de 2023es realitzaràla prova final.

12. Després de cadascuna de les proves i prèvia deliberació del Jurat, el Secretari d’aquest donarà a conèixer el veredictei es comunicarà cada cop l’horari de la següent prova i assaig.

13. Prova final: els concursants que accedeixin hauran d’interpretar, a petició del Jurati tants cops com aquest ho sol·liciti, diversos fragments individuals o de conjunt dels especificats en la relació de repertori obligatori.

14. En cas de quedar desert algun o alguns dels personatges i, en conseqüència, alguna de les places pel XXVIICurs de Professionalització de lEscola d'Òpera de Sabadell, lorganització podrà arbitrar unes noves proves pera seleccionar el citat personatge o personatges en la forma que lliurement determini.

 

Premis

15.Els premis que sestableixen pera aquest Concurs consisteixen en el dret de participar en elXXVII Curs de Professionalització de lEscola d'Òpera de Sabadell, de manera totalment gratuïta.

Un cop hagi finalitzat el curs i les representacions,es tindrà en compte la possibilitat de participar en algun dels repartiments de les següents temporades dÒpera a Catalunya a aquells alumnes que hagin destacat durant el curs per la seva evolució i treball.

16. El citat Curs, consistirà en la preparació exhaustiva de cadascun dels personatges a càrrec de prestigiosos professors.

 

Obligacions dels seleccionats

17.Els alumnes del Curs hauran d’assistir als assaigs de la mateixaòpera que portarà a terme el repartiment professional pera les representacions del Cicle Òpera a Catalunya.

18. Per un altre lloc, els alumnes seleccionats assumeixen les següents obligacions:

. Assistir a totes i cadascuna de les classes i activitats que constitueixen el programa del Curs, excepte per causa justificada per escrit.

. Participar a les activitats complementàries que es puguin organitzar.

. Integrar-se en lesperit de lEscola d'Òpera de Sabadell, estudiant en profunditat lautor, l’òpera i el personatgeassignat.

. Igualment, ser alumne d’aquest Curs implica lobligació de participar, sense remuneració, a la representació pública de final de curs de l’òperaRoméo et Juliettede Ch. Gounod el 19doctubre de 2023. Aquesta funció està dedicada als estudiants dinstitut, conservatoris i escoles de música i escoles dadults de Sabadell i comarca, que hi assisteixin de manera gratuïta. Els alumnes de lEscola tindran el número dinvitacions que precisin. També estan convidats crítics d’òpera i agents artístics.

 

NOTA IMPORTANT:

Organitzarem una segona representació de Roméo et Julietteel dissabte dia 21 doctubre de 2023, ambels mateixos alumnes de lEscola, els quals rebran una remuneració per la seva actuació.

 

Varis

19. Les despeses ocasionades pel desplaçament necessari pera participar en el Concurs serana càrrec de cada concursant.

20. La Secretaria del Concurs disposarà dinformació sobre places dallotjament a Sabadell irodalies.

21. La inscripció del candidat al Concurs pressuposa, per la seva part, lacceptació de les bases, així comles decisions del Jurat, que seran inapel·lables.

22. Lorganització es reserva el dret, en cas de controvèrsia, dinterpretar aquestes bases segonsel seu bon criteri.

23. Les decisions del Jurat son inapel·lables. Aquest actuarà dacord amb les normes del seu propi reglament.

24. Durant el Curs, lorganització facilitarà allotjament gratuït als alumnes a Sabadell.

 

Calendari del Curs

Dimarts22 d’agost de 2023.

Inici del XXVII Curs de Professionalització, que es desenvoluparà durant els mesos d’agost, setembre i octubre de 2023, finalitzant el Curs amb la representació de l’òperaRoméo et Juliette de Ch. Gounoden el Teatre La Faràndula de Sabadell, el dijous dia19 doctubre de 2023.

Les classes del Curs simpartiran de dilluns a dissabtes matins i tardes i excepcionalment, els diumenges. Hi hauràassaigsamb orquestra i un assaig general dos dies abans de la funció amb tots els elements de la representació, decorats, vestuari, maquillatge, etc.

 

Matèries impartides en el Curs

. Interpretació musical.

. Estilmusical.

. Dicció i fraseig.

. Emissió vocal.

. Perfeccionament delidioma.

. Interpretació escènica.

. Expressió corporal.

. Entorn històric.

 

Professors del Curs

. Roger Alier, professor dHistòria de la Música de la Universitat de Barcelona i crític d’òpera a la premsa escrita.

. Daniel Gil de Tejada, director dorquestra.

. Francesca Roig, professora de cant.

. Pau Monterde, director teatral, professor delInstitut del Teatre de Barcelona.

. Miquel Gorriz, actor, director teatral i professor dinterpretació.

.Jordi Vilà, director descena i professor dinterpretació.

. Professor de francès a determinar.

. Andrea Álvarez, pianista i assistent musical.

. Viviana Salisi, pianista i assistent musical.

. Juli Rodríguez, pianista i assistent musical.

. Víctor Galiano, Pianista i assistent musical.

. Máster Class impartida pel tenor Eduard Giménez, cantant de reconeguda trajectòria internacional. 

 

Direcció del Curs: 

Mirna Lacambra 

 

Adjunt: FITXA INSCRIPCIÓ CONCURS ´MIRNA LACAMBRA´ 2023


<< Tornar

Calendari

Anterior ABRIL 2024
Següent

DL DM DC DJ DV DS DG
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dia amb activitat Dia amb activitat
Dia actual Dia actual

Obres

No hi han representacions.
Patrocinadors
Generalitat de Catalunya Ajuntament de Sabadell Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España Diputació de Barcelona Fundació Banc Sabadell
Col·laboradors
TV3 CatMúsica CatMúsica Hotel Urpi CatMúsica CatMúsica Quintana Advocats Obra Social
Associació Amics de l´Òpera de Sabadell Associació d´Amics de l´Òpera de Sabadell
Plaça Sant Roc, 22 2on 1a . 08201 Sabadell . Barcelona . Espanya . T. 93-725 67 34 i 93-726 46 17 . F. 93-727 53 21 . E. aaos@aaos.info
© Copyright 2004 . Normes d´ús . Política de privacitat . Nota Legal . Política de cookies . Mapa Web . Nif. G58192709 . Produït per Anunzia
L´Associació . El Cor . L´Escola . Obres . Representacions . Multimèdia . Notícies . Tarifes . Fes-te Soci . Contacte
Òpera XXI